DUURZAME LANDBOUW

INNOHOW is gespecialiseerd in het adviseren over duurzame landbouw en circulaire economie. Het leiden en coördineren van dergelijke projecten is bij ons in goede handen. Hoe lastiger en complexer, hoe beter het bij ons past. Wij hebben de inhoudelijke deskundigheid op deze terreinen.

Wij zijn bijzonder goed op de hoogte van alles wat speelt op het gebied van dierlijke mest en andere organische meststoffen. Op dat terrein kunnen wij bovendien absolute onafhankelijkheid garanderen.

Wij hebben onder meer ervaring met projecten op het gebied van:

  • Circulaire economie (kringlooplandbouw)
  • Hergebruik reststromen (van organische stof tot het winnen van inhoudstoffen)
  • Bodem, bemesting en plantenvoeding
  • Mestvergisting en mestverwerking
  • Duurzame energie uit biomassa

Wij kunnen ook subsidieaanvragen voor u verzorgen.

Landbouw van de toekomst