Omgevingsdialoog veehouderij

De wereld van agrarisch ondernemers – en zeker die van veehouders – is de afgelopen jaren flink aan het veranderen. Waar het vroeger voldoende was om vakman te zijn en je vooral te richten op de technische resultaten, moet je vandaag de dag een veelzijdig ondernemer zijn met vele kwaliteiten. Goed kunnen communiceren is misschien wel de lastigste daarvan.

Vooral de intensieve veehouderij ligt tegenwoordig onder een vergrootglas. Het lijkt alsof de hele wereld op de ondernemer let en of hij alles wat hij doet (of wil doen) moet uitleggen. Of het nu aan de buren, aan de gemeente of aan een actiegroep is. In de praktijk blijkt, dat veel ondernemers hiermee worstelen. Alleen maar uitleggen wat je doet is niet genoeg. Zeker bij bedrijfsaanpassingen en -uitbreidingen ontstaat al snel een spel van geven en nemen. In dat spel kan de ondernemer niet domweg zijn zin doordrijven, maar zal hij ook aandacht voor de belangen van anderen moeten hebben. Soms ook ervaren omwonenden in bestaande situaties al overlast, waarbij de emoties over en weer al flink zijn opgelopen.

In dergelijke situaties kan INNOHOW als onafhankelijke bemiddelaar erg nuttig zijn. Wij kunnen als bemiddelaar zowel door de ondernemer worden ingehuurd, als ook door de gemeente of anderen. Het overleg met alle personen kan de bemiddelaar voeren zonder de emotie die de direct betrokkenen voelen. Zo ontstaat een basis waarop wederzijds begrip en vertrouwen kan groeien. En met zo’n basis is de kans veel groter op een voor ieder acceptabele uitkomst!

INNOHOW heeft inmiddels veel ervaring met deze rol als verbinder en bemiddelaar. Als u overweegt om ons hiervoor in te schakelen, komen wij graag langs voor een kennismakingsgesprek. Bel ons gerust!

Dialoog met de buren