BURGER-BOER

INNOHOW zet zich actief in voor het verbeteren van de relatie tussen burger en boer, stad en platteland, mens en dier. In de rol van verbinder wil INNOHOW daarbij een brugfunctie vervullen. Bijvoorbeeld als procesbegeleider in omgevingsdialogen tussen burgers, boeren en gemeente. Of als ondersteuning voor startende initiatieven waar wij de meerwaarde van inzien, zoals de Vrije Varkens van de Verkeshof. Ook zijn we soms zelf initiatiefnemer, zoals bij de mobiele slachterij.

In de voorbije jaren hebben we tijdens de nodige projecten in de varkenshouderij steeds opnieuw op verschillende manieren te maken gehad met de enorme kloof die er is ontstaan tussen burgers en de veehouderij. We zien aan de ene kant een sector die worstelt met een in jaren opgebouwd slecht imago. En aan de andere kant een maatschappij die vindt dat we anders met varkens en kippen (en dieren in het algemeen) moeten omgaan. Dat er iets moet veranderen is voor iedereen duidelijk, maar slechts weinigen hebben een idee hoe dat moet.

Neem contact met ons op om uw ideeën en de mogelijkheden te bespreken!

Buitenvarkens